Ζητούνται ιατροί (παθολόγοι, ακτινολόγος, καρδιολόγος, πνευμονολόγος) από ιδιωτική κλινική στην Κύπρο για μόνιμη απασχόληση. Άριστη γνώση αγγλικών. Παροχές: Μικτός ετήσιος μισθός:50.000€. Καθαρός μηνιαίος μισθός: 3000€. 13 μισθοί. Ωράριο: 8ωρο/6ήμερο. Πλήρης ασφάλιση. Η κλινική σας παρέχει διαμονή και διατροφή για το πρώτο χρονικό διάστημα της πρόσληψής σας. Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία και επισύναψη κωδικού “ΙΚ2” στο foris@foris.gr . Τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2310510360.