ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ

Εάν ψάχνετε νέα επαγγελματική πρόκληση

Αναζητούμε:

Γενικό Ιατρό

Arzt /Ä rztin f ü r Allgemeinmedizin ,
Vollzeit oder Teilzeitvarianten m ö glich

ο /η οποίος /α θα ενισχύσει την ιατρική ομάδα σύγχρονη ς κλινική ς αποκατάστασης που ειδικεύεται στην πρόληψη, θεραπεία και παρακολούθηση ς ασθενών και παρέχει υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες .

Απαραίτητα προσόντα & δεξιότητες :

Ολοκληρωμένη ειδικότητα

Κλινικές γνώσεις και εμπειρία

Ικανότητα για ομαδική εργασία

Πτυχίο Γερμανικών επιπέδου – τουλάχιστον C1

Δυνατότητα εγγραφής στον Αυστριακό Ιατρικό Σύλλογο

Επικοινωνιακές δεξιότητες

Καθήκοντα:

Ολοκληρωμένη φροντίδα , ενδιαφέρον & υπευθυνότητα για την αποκατάσταση των ασθενών

Συμμετοχή στη διάγνωση (εργαστήριο, ακτινογραφία, ηλεκτροκαρδιογράφημα, σπιρομέτρηση, εξετάσεις υπερηχογραφήματος κλπ.)

Αξιολογήσεις περιστατικών

Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών

Εφημερίες νυκτερινές (3 min imum )

Προσφέρουμε:

Σύγχρονες εγκαταστάσεις & ελκυστικό περιβάλλον

Συλλογικό & φιλικό εργασιακό περιβάλλον

Ευχάριστες συνθήκες εργασίας σε ανεξάρτητη αίθουσα

Δυνατότητα κατάρτισης και περαιτέρω εκπαίδευσης

Ιδιαίτερα ικανοποιητικές απολαβές (αναπροσαρμοζόμενες βάσει προσόντων και εμπειρίας)

Διαμέρισμα για τη διαμονή σας

Περιμένουμε:

Το Βιογραφικό σας Σημείωμα: valia.alexandratou@gmail.com ή την επικοινωνία σας: +30 6944 561598

Στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου αναλυτικές πληροφορίες.

 

Η InterSearch Worldwide, από τα μεγαλύτερα, παλαιότερα και πλέον καταξιωμένα Δίκτυα Executive Search παγκοσμίως, διαθέτει περισσότερα από 90 γραφεία σε περισσότερες από 50 χώρες.

Ευχαριστούμε,