Ανακοινώσεις Οκτωβρίου 2009

Το πρόγραμμα εφημεριών των ιατρών-μελών του Ι.Σ.Σ. για το Σαββατοκύριακο 31/10/09-1/11/09 ενόψει της νέας γρίπης Α(Η1Ν1) έχει ως εξής:
ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
Δημητσικόγλου Νικόλαος,
τηλ. 2321052541, κιν. 6947703523, Δ/νση: Φιλικής Εταιρείας 1α - Σέρρες

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ
Γεωργιάδης Κων/νος
, τηλ. 2321022845, κιν. 6932927481, Δ/νση: Πλαταιών 4 - Σέρρες
Κωνσταντινίδου Λουκία , τηλ. 2321052909, κιν. 6972816607, Δ/νση: Φιλικής Εταιρείας 1α - Σέρρες Χατζηνάσιου Ειρήνη , τηλ. 2321063740, κιν. 6942054963, Δ/νση: Μ.Αλεξάνδρου 3α - Σέρρες
Το πρόγραμμα εφημεριών των ιατρών-μελών του Ι.Σ.Σ. για το Σαββατοκύριακο 24-25/10/09 ενόψει της νέας γρίπης Α(Η1Ν1) έχει ως εξής:
ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
Ουβένης Ιωάννης,
τηλ. 2321055280, κιν. 6977408051, Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 4 - Σέρρες
Χριστοφορίδης Τριαντάφυλλος, τηλ. 2321025898, κιν. 6948207554, Δ/νση: Εθν.Αντίστασης 18 - Σέρρες


ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ
Γεωργιάδης Κων/νος
, τηλ. 2321022845, κιν. 6932927481, Δ/νση: Πλαταιών 4 - Σέρρες
Το πρόγραμμα εφημεριών των ιατρών-μελών του Ι.Σ.Σ. για το Σαββατοκύριακο 17-18/10/09 ενόψει της νέας γρίπης Α(Η1Ν1) έχει ως εξής:
ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
Ουβένης Ιωάννης,
τηλ. 2321055280, κιν. 6977408051, Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 4 - Σέρρες
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ
Γεωργιάδης Κων/νος
, τηλ. 2321022845, κιν. 6932927481, Δ/νση: Πλαταιών 4 - Σέρρες
Χατζηνάσιου Ειρήνη , τηλ. 2321063740, κιν. 6956899977, Δ/νση: Μ.Αλεξάνδρου 3Α Το πρόγραμμα εφημεριών των ιατρών-μελών του Ι.Σ.Σ. για το Σαββατοκύριακο 10-11/10/09 ενόψει της νέας γρίπης Α(Η1Ν1) έχει ως εξής:
Αθανάσιος Μηλούσης παθολόγος τηλ: 23210 55550
κινητό: 6977788121 Δ/νση: Περ.Κωστόπουλου 6, Σέρρες

πισω