ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ι.Σ. ΣΕΡΡΩΝ (από 17-11-2022)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Δρ Άγγελος Βάκαλος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Ελεύθερος Επαγγελματίας (6932 297263 - angelvak@otenet.gr )

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Γεώργιος Τσινόπουλος, Καρδιολόγος, Γεν. Νοσοκομείο Σερρών (tsinopg@yahoo.com )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άγγελος Δαμπάλης, Ωτορινολαρυγγολόγος, Ελεύθερος Επαγγελματίας (angelosdampalis@gmail.com )

ΤΑΜΙΑΣ

Ιορδάνης Δημητσίκογλου, Γενικής Ιατρικής, Ελεύθερος Επαγγελματίας (dimiord76@yahoo.com )

ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Αθανάσιος Γεωργιτζίκης, Πυρηνικής Ιατρικής, Ελεύθερος Επαγγελματίας (georgitzikisathanasios@gmail.com )

Ευάγγελος Παπαμιχάλης, Νευρολόγος, Γεν. Νοσοκομείο Σερρών (bpapamichalis@yahoo.gr )

Σωτήριος Βλάχος, Χειρουργός, Γεν. Νοσοκομείο Σερρών (sotifoti@yahoo.gr )

Κωνσταντίνος Νατσής, Νευρολόγος, Γεν. Νοσοκομείο Σερρών (kostna1980@gmail.com )

Ευθυμία Σπέντζου, Παθολόγος, Γεν. Νοσοκομείο Σερρών (efi_spenj@yahoo.gr )

Παύλος Χαραλαμπίδης, Γενικής Ιατρικής, Κέντρο Υγείας Ηράκλειας (pharalampidis@yahoo.gr )

Χαράλαμπος Βελιώτης, Παιδίατρος (Ελεύθερος Επαγγελματίας (harveliotis@gmail.com )