ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι με τη χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματοποίησης των συναλλαγών που βρίσκεται σε εξέλιξη όλες οι δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης από 1-10-2012 και στο εξής θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά τόσο από τα διαγνωστικά κέντρα, ιατρούς κ.λ.π. όσο και από τους ασφαλισμένους . 

Διευκρινιστικά σας αναφέρουμε ότι όλες οι δαπάνες -πλην των φαρμάκων που συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά -εξακολουθούν να αναγράφονται στα Ατομικά Βιβλιάρια Υγείας των ασφαλισμένων του Τομέα Υγείας Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. και να θεωρούνται από τους ελεγκτές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στις ηλεκτρονικές σας υποβολές μπορείτε να επικοινωνείτε με τηλεφωνική κλήση στο Call-Center, στα παρακάτω τηλέφωνα.

  • Τηλεφωνική κλήση στο Call-Center, στα τηλέφωνα 213-0094951 & 213-0094801 μόνο για την υποστήριξη Εργοδοτών & Παρόχων Υγείας, το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. έως 4.30 μ.μ. 
  • Τηλεφωνική κλήση στο Call-Center, στο τηλέφωνο 213-0094776 μόνο για την υποστήριξη Συμβεβλημένων Ιατρών/ Ασφαλισμένων, το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. έως 4.30 μ.μ.   

πίσω