Ανακοινώσεις Π.Ι.Σ.


Ο Π.Ι.Σ. και όλοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι, στηρίζουν τις κινητοποιήσεις των Εργαστηριακών Ιατρών

Συνάντηση ΠΙΣ με υπουργό για claw back κλπ θέματα εργαστηριακών

Οι εκλογές των Ιατρικών Συλλόγων θα γίνουν στις 16 Οκτωβρίου

Ανακοίνωση ΠΙΣ για τις κινητοποιήσεις των εργαστηριακών.

Ενημέρωση για δεσμεύσεις του υπουργού σχετικά με την ΠΦΥ

Εισήγηση – απολογισμός προέδρου ΠΙΣ που ψηφίστηκε από τη Γεν. Συνέλευση

Παρατηρήσεις ΠΙΣ για το Νομοσχέδιο (ψηφίστηκαν από τη Γεν. Συνέλευση)

Παρατηρήσεις ΠΙΣ για το Νομοσχέδιο ΠΦΥ – Γιατρός για όλους