Επαγγελματικές Ευκαιρίες


Ζητείται ΠΘ & ΨΧ για τις Φυλακές Νιγρίτας (με σύμβαση)

Ζητείται ΠΘ, ΓΕΝ ή άνευ για την Κλινική Ευθυμίου

Από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ζητούνται ΓΕΝ – ΠΘ – ΠΔ για πλήρη – μερική απασχόληση στην Κινητή Μονάδα Υγείας ΕΕΣ του Κέντρου Μεταναστών στη θέση «Κλειδί» Προμαχώνα

Ζητείται Ιατρός Εργασίας από το Ν. Σερρών για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΚΜ. (από την εταιρεία ΕΞΥΠΠ, κα Στυλιάρα 2310 861640)

Αναισθησιολόγος για Κλινική Euromedica – Κυανούς Σταυρός Θεσ/νίκης

Ζητούνται γιατροί με ειδικότητα ή άνευ από τη νοσηλευτική εταιρεία Ταξιάρχης για κατασκηνώσεις στη Χαλκιδική. 2310845687 & 6994484425

Διάφορες ειδικότητες (ως εξωτερικοί συνεργάτες) για Νοσοκομείο Θήρας (ΠΘ, ΓΕΝ, ΧΡ, ΠΑΙΔ, ΚΡΔ, ΑΝΣΘ, ΟΥΡ)

Ζητείται γιατρός για την κατασκήνωση «Αλεξάνδρα» στην Κάριανη

Μικροβιολόγος με εμπειρία 2 ετών για Μed Βιοδιάγνωση Κυψέλης Αττικής (όλο το χρόνο) kipselibiodiagnosi@gmail.com

Επικουρικός Παθολόγος για Σέρρες

Βιοπαθολόγος για Κυκλάδες. Μόνιμη εργασία, ικανοποιητικός μισθός, ασφάλεια και διαμονή. Βιογραφικά στο email : tsai25mikro@gmail.com

Ορθοπεδικός εξωτερικός συνεργάτης για Θήρα

Ιατρός για παιδική κατασκήνωση στην Χαλκιδική (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο) Σκούρας Α.Ε.

Για Ναύπλιο, (Ε.Β΄Ε.Σ.Υ.) ΟΓΚ, ΑΝΣΘ, ΜΒ, ΑΚΤ, ΓΕΣ, ΜΓ, ΠΝΦ

Για Γαλλία: ΨΧ, ΠΔ, ΠΝΦ, ΦΥΣ, ΑΚΤ, ΟΓΚ, ΟΦΘ, ΓΕΝ, ΕΡΓ, ΜΓ, ΓΕΣ, ΚΡΔ, ΑΝΣΘ

Ζητείται γιατρός για Γερμανία

ΠΘ ή ΓΕΝ για Κύπρο

ΓΕΝ, ΠΘ, Άνευ για το καλοκαίρι στην Κασσάνδρα

Διάφορες ειδικότητες για Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία και Ελβετία, Σουηδία και Δανία

ΠΔ ( Ε . Β ' Ε . Σ . Υ .) για Σαμοθράκη

Για Πτολεμαΐδα (Ε.Β' Ε.Σ.Υ.): ΚΡΔ, ΠΝΦ, ΠΘ, ΑΝΣΘ, ΧΡ, ΝΦΡ, ΟΡΘ, ΟΦΘ

Οι προκηρύξεις για όλα τα Νοσοκομεία

ΟΡΘ, ΧΡ, ΩΡΛ, ΠΔ, ΠΘ, ΓΕΝ, ΚΡΔ, Άνευ για το καλοκαίρι σε Χαλκιδική, Θάσο, Σταυρό Θεσσαλονίκης και Εύβοια

Ζητείται Ιατρός για Νέους Πόρους Πιερίας (1 Ιουνίου – 1 Οκτωβρίου). Δωρεάν διαμονή και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (µε προοπτική µόνιµης συνεργασίας). Βιογραφικά olympianmedicalservices@gmail.com τηλ. 6977 617401

Για «Γεννηματάς» Θεσ/νίκης (Ε.Β΄ Ε.Σ.Υ.): ΑΓΓΧ, ΟΥΡ, ΑΝΣΘ, ΜΒ, ΠΘ, ΚΡΔ, ΧΡ, ΠΝΦ, ΝΦΡ

Για Άρτα (Ε.Β' Ε.Σ.Υ.): ΑΚΤ, ΠΘΑΝ, ΜΒ, ΝΡ

Για Άργος (θέσεις Ε.Β' Ε.Σ.Υ.): ΝΡ, ΝΦ, ΧΡ, ΚΡ, ΜΒ, ΑΚΤ, ΑΙΜ, ΠΘ, ΠΘΑΝ

Για Κατερίνη (θέσεις Ε.Β' Ε.Σ.Υ): ΝΡ & ΠΘ

Για το καλοκαίρι σε νησιά και Χαλκιδική (με ή άνευ ειδικότητας): 6944325354, 2310 276695, info@i-medicalservices.net

Για Ψυχιατρικό Θεσ/νίκης (Ε.Β' Ε.Σ.Υ.): ΠΝΦ, ΑΝΣΘ, ΜΒ

Για Ασκληπιείο Βούλας (Ε.Β' Ε.Σ.Υ.): ΠΘ, ΟΡΘ, ΚΡΔ, ΟΥΡ, ΜΒ, ΑΙΜ, ΠΝΦ, ΧΡ, ΑΝΣΘ, ΝΦΡ, ΧΡΘ

Για Άγιο Δημήτριο Θεσ (Ε.Β' Ε.Σ.Υ.): ΑΝΣΘ, ΟΥΡ

Για Σέρρες (Ε.Β' Ε.Σ.Υ.): ΟΦΘ, ΑΚΤ, ΑΙΜ, ΝΦΡ, ΟΓΚ, ΡΕΥΜ, ΠΘΑΝ, ΠΔ, ΟΥΡ, ΚΡΔ

Για ΑΧΕΠΑ (Ε.Β' Ε.Σ.Υ): ΧΡ, ΜΒ, ΧΡΘ, ΚΡΔ, ΠΔ, ΕΝΔ, ΑΙΜ, ΑΚΤ, ΠΘ, ΑΝΣΘ, ΠΘΑΝ, ΝΡΧ

Διάφορες θέσεις ΕΣΥ για Κεφαλλονιά: ΚΡΔ, ΜΒ, ΧΡ, ΠΘ

Διάφορες θέσεις ΕΣΥ για Κεφαλλονιά: ΠΘ, ΠΔ

Επικουρικός αναισθησιολόγος για Χίο

ΠΘ ή ΓΕΝ για Κύπρο

Επικουρικοί ΠΔ, ΠΘ, ΜΓ, ΑΝΣΘ, ΑΚΤ, ΩΡΛ, ΟΓΚ, ΙΔΚ για Σάμο

Διάφορες ειδικότητες για Γερμανία και Αυστρία

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζητείται Ιατρός για κατασκήνωση στη Θάσο Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο : 2310-427300, καθώς και: info@eurocamp.gr .

Για το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο, ζητούνται ΠΔ, ΠΘ, ΟΡΘ, ΩΡΛ, ΓΕΝ ή άνευ

Ζητούνται 63 (!) γιατροί για τα κέντρα προσφύγων

Και άλλοι 16 γιατροί ζητούνται για τα προ-αναχωρησιακά κέντρα